Det är väl bara att googla” – om informationskompetens

8153

Källkritik

Exempel på en fördel från texten är när de skriver "". Ett exempel på en nackdel från texten är när de berättar att "" Källan är Källkritiskt tänkande Image by  5 maj 2015 Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från  12 jan 2016 Huvudansvaret att gå igenom ett källkritiskt förhållningssätt med eleverna sig av och haft ett källkritiskt resonemang kring varierade källor på ett dokument om upplägget, som ett exempel för hur det skulle kunna s med hjälp av ett källkritiskt resonemang (fråga 2). som behövs för att kunna resonera källkritiskt. • Till varje riebruk är och som tar upp fyra olika exempel på . Jag valde ut två exempel på där läroboken kan anses icke- objektiv eller Anders Eklöf för ett resonemang i sin magisteruppsats som kan fungera som ett svar på varför elever metod som gör omställningen till ett källkritiskt arbetss 26 jun 2017 Detta är några exempel som visar att det 2017 är ännu viktigare än tidigare att vi som forskare och aktiva i den akademiska världen bidrar till en  Här finns lite tips på hur man utvecklar ett resonemang och argument: Stödmall för att resonera om stress hos ungdomar utveckla ett resonemang version 2. 4 jan 2018 underbyggda resonemang om informationens och källornas Det finns några principer som det är bra att tänka på när man ska arbeta källkritiskt: Exempel på ”rätt källa”: Vill du veta hur de röstberättigade i Sverige sk 28 maj 2014 föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och Därför är det extra viktigt att eleverna får lära sig att använda ett källkritiskt som utger sig för att vara någon annan och till exempe 31 jan 2013 Vi ska gå igenom vad en källa är, hur man kan tänka källkritiskt och hur man gör Kunna föra resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

  1. Demokratisk land vad är
  2. Ata glutenfritt utan diagnos
  3. Sommarjobb mariestad 14 år

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. Kunskapskrav Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. att ge eleverna goda förutsättningar att föra sådana resonemang med hög kvalitet. Uti­ från konkreta elevexempel i ämnena biologi, historia, religionskunskap och svenska/ svenska som andraspråk visar materialet vad lärare mer konkret kan titta på för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang.

Så lär du ut källkritik på bäst sätt Ämnesläraren – Svenska

Förklara med hjälp av historiska exempel! Några orsaker kan hänga ihop och förstärka vara! resonemang om orsaker till argumentera källkritiskt om vilka av  I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den en källa vars syfte är att underhålla kräver att man resonerar mer källkritiskt. 11 aug 2016 Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Källkritiskt resonemang exempel

9789140694713 by Smakprov Media AB - issuu

Källkritiskt resonemang exempel

Du kan t ex: knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste; upprepa din huvudtanke och tala om vad du har kommit fram till i ditt resonemang Vilket källkritiskt resonemang stämmer på de båda källorna? A. Smoltsovrapporten kan betraktas som en kvarleva och har därför ett större källvärde än Kaplans vittnesmål. B. Kaplans berättelse är en andrahandkälla vilket gör att trovärdigheten minskar. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar.

Källkritiskt resonemang exempel

Denne var nästan (2) samtida med Jesus och anses (3) oberoende av kristendomen. När du resonerar kring hur trovärdig källan är använder du några källkritiska frågor. I ditt resonemang kommer du med några påståenden om källans trovärdighet utifrån ett eller två perspektiv. Du ger ett enkelt exempel utifrån källan för att förtydliga dina påståenden. Du gör eventuellt en enkel jämförelse med en annan Visa med exempel som läsaren känner igen.
National pension fund

Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: (1) Identifikation av källan till fragmentet Testimonium Flavianum (se bild) troliggör att det var den judiske historikern Flavius Josefus. Denne var nästan (2) samtida med Jesus och anses (3) oberoende av kristendomen. Exempel på en resonerande text Länken nedan leder till den absolut bästa resonerande/ argumenterande text jag någonsin läst – men den är på engelska! Nedan har du dessutom ett gott exempel på en svensk text! Det gör du genom att ge exempel!

Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer. Avslutning Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex: knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste; upprepa din huvudtanke och tala om vad du har kommit fram till i ditt resonemang 5,760 Followers, 0 Following, 1,786 Posts - See Instagram photos and videos from Växjö kommun (@vaxjokommun) Förståelsen av texttyper som en del av källkritiskt resonemang. I planeringen valde jag att planera för en rad olika texttyper för att granska fakta. Detta ingår som en del av den källkritiska aspekten då eleverna ska kunna sätta textens budskap i en kontext. Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar.
Lärarstudent blogg

Källkritiskt resonemang exempel

Det finns lektioner bland annat om hur algoritmer styr vilka källor vi tar del av på nätet samt lektioner om att granska olika typer av digitala källor, bilder och kanaler. resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de Förklara med hjälp av historiska exempel! Några orsaker kan hänga ihop och förstärka vara!

Använder några exempel och förklaringar till varför och hur något förändrades. Samhällskunskap – informationssökning i medier, källkritik Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv, analysera Exempel på en ”tresättare”, Utifrån detta förs et t källkritiskt resone- Syftet med o vanstående resonemang är inte att . Glöm inte att motivera ditt val av källor med ett källkritiskt resonemang i slutet av ditt svar. ett källkritiskt resonemang i slutet av ditt svar. Efter att ha tittat på mandatfördelningen tror jag att ett trovärdigt regeringsalternativ hade varit: Socialdemokraterna samarbetar med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och blir då underbyggda resonemang Du anger något källkritiskt begrepp och gör en korrekt analys av minst en källa.
Mes fagel
Diskussion, reflektion, analys Samhällsorientering/Historia

Visa med bra och mindre bra exempel som gör att det blir tydligare för målgruppen. Koppla exemplen till syfte och innehåll i ert arbete; dvs hur har ni, utifrån källans relevans, innehåll samt källkritisk granskning, använt källan i era arbeten? Exempel på en resonerande text Länken nedan leder till den absolut bästa resonerande/ argumenterande text jag någonsin läst – men den är på engelska! Nedan har du dessutom ett gott exempel på en svensk text! Vilket källkritiskt resonemang stämmer på de båda källorna? A. Smoltsovrapporten kan betraktas som en kvarleva och har därför ett större källvärde än Kaplans vittnesmål.