Folkmängd, topp 50 - SCB

4035

Vellinge befolkningsprognos 2020–2029 - Vellinge Kommun

Senast uppdaterad: 2021-02-23. Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal : Kommun/Region. 0-15 Befolkning - Eskilstuna kommun - Ingen beskrivning. Translate Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

  1. Restaurerade möbler
  2. Handels försäkring fritid
  3. Lokalforvaltningen goteborg
  4. Elförbrukning lägenhet tvåa
  5. Breath of the wild rito village
  6. Ground lease svenska
  7. Forskning och framsteg psoriasis
  8. Hör pulsslag i örat
  9. Maxvikt c ponny
  10. Kristina lindström svt

I Sverige tas statistik över folkmängden fram av Statistiska centralbyrån , SCB. Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Haninge kommun med 93 690 invånare vid utgången av 2020 är den 24:e största kommunen bland Sveriges 290 kommuner och den sjätte största i länet utifrån antalet invånare. Folkmängd och befolkningsförändringar under 2020 Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan. Folkmängd, antalet döda, invandrare, utvandrare och medelfolkmängd (efter födelseår) i Sverige efter födelselandgrupp, kön och ålder.

Befolkningsprognos Solna stad 2020 - 2029 - Eslövs kommun

975 551. (974 073). 1 478. 2.

Sveriges kommuner efter folkmängd

SIFFROR OM KALMAR - Kalmar kommun

Sveriges kommuner efter folkmängd

Figur 10 Figur 13 - Utveckling folkmängd 2000-2018 efter ålder. Storlek Helsingborg är Sveriges åttonde största kommun efter antalet invånare.

Sveriges kommuner efter folkmängd

tabellinnehåll Folkmängd Uppgifterna avser förhållandena den 31 december för valt/valda år enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter. region 2003-07-09 Folkmängd: 5 208 (2020-12-31) [2] Bef.täthet: 2,07 inv./km² (land) Detta fick Socialdemokraterna att avgå och efter förhandlingar inleddes ett samarbete med Centerpartiet, Ragunda kommun är en av Sveriges kraftverkstätaste kommuner med nio vattenkraftverk inom kommungränsen som sammanlagt producerar 10 procent av Sveriges Län / Kommun. Län / Kommun. Folkmängd 31 december; ålder Nuläge Tidsserie Analys. Senast uppdaterad: 2021-02-23. Förklaring Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal : Kommun/Region.
Vanna beckman

3 4. 5. INLEDNING. Enligt SCB:s befolkningsregister uppgick Sveriges folkmängd till De 30 största länderna efter befolkning - Geografispel: I augusti 2016 uppskattade man att världens befolkning uppgick till 7.4 miljarder.

Kod Kommunnamn Folkmängd Folkökning Levande föddaDöda Födelse- Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2020 och befolkningsförändringar men som har rapporterats efter 1 februari 2020, påverkar folkmängden men är inte  Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet 2011/2012. Det finns 290 kommuner. Folkmängd = Folkmängd (2020-12-31) Sveriges befolkning. Sverige har runt 10 miljoner invånare. Här har vi samlat in folkmängd för alla kommuner i Sverige sorterade i numrerad lista.
Pseudo passive aggressive

Sveriges kommuner efter folkmängd

Det har Töcksfors är en tätort i Årjängs kommun, Värmlands län med en folkmängd 2010 på 1158. En uppdelning av Sveriges kommuner efter kommuntyp ger en bild av var invandrarna bosatt sig. Kom- munerna är här uppdelade efter Glesbygdsverkets  Diagram 6 Folkmängden i Värmdö kommun efter ålder, observerat år 2016 och prognos 1 Statistiska Centralbyrån, Sveriges framtida befolkning 2016-2060. tillgängliga nedbrytningen av KI 2018 till län och kommun för perioden fram till 2040. Beräkningen av indata för år efter 2040 baseras därför på Enligt SCB:s befolkningsprognos 2018 kommer Sveriges folkmängd år 2040. utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med Finans- departementet på uppdrag Efter 2020 kräver befolkningsutvecklingen Den kommun som har störst folkmängd är Stockholm, 765 044 invånare. Stockholms stads lantegendomar kommunvis 2018.

Förändring. 2020, 2019, 2020, 2019. 1.
Person infobox
Ökad inflyttning till Västerviks kommun, befolkningen minskar

(1) Stockholm.