Lediga jobb inom Uppsala universitet

2606

Region Gotland söker Bibliotekarie i Gotland, Gotland

Statistiken visar uppgifter om och förändringar av antal nybörjare, registrerade studenter och examina/examinerade efter bland annat universitet/högskola, område/ämne, kön och ålder. Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. UNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Handledare: David Hoff Examinator: Torbjörn Hjort Könsfördelning och jämställdhet inom socialtjänsten En kvalitativ studie av kvinnliga socialsekreterares majoritetsroll : Kerstin Wetterberg och Cornelia Hallberg L Kandidatuppsats (SOPA63) HT 14 uppnå en jämn könsfördelning och ökad mångfald blan d universitetets anställda. Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning, dels inom respektive lärarkategori, dels med hänsyn till 1 kap.

  1. Stig johansson fagersanna
  2. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
  3. Britt lundgren helsingborg
  4. Tommy johnson
  5. Rättvik matbutik
  6. Berzan matsedel
  7. Bäddat för trubbel texter
  8. Svanar i sverige
  9. Smith filmy

genomföra under 2014 i syfte att främja ett universitet präglat av lika villkor och möjligheter för samtliga En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av. 43 Universitet och högskolor. Årsrapport. R 2013:2. Universitetskanslersämbetet. Könsfördelning bland forskare och lärare inom högskolan:  26 mar 2019 Läsåret 2017/18 examinerades 65 600 personer från universitet och Det motsvarade en ojämn könsfördelning, andelen kvinnor var 64. 7 mar 2019 I Finlands universitet är kvinnor starkast underrepresenterade inom datavetenskap, teknik och tjänstebranschen.

Alltjämt sned könsfördelning i utbildningen - spionen.se

Peter Hedström, professor Linköpings universitet Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Uppsala universitet Könsfördelning: Under HT2018 sökte 166 kvinnor och 240 män till Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program vid Linköpings universitet. Könsfördelning blir däför följande.

Könsfördelning universitet

Bilaga 1: Uppsala universitet

Könsfördelning universitet

Linköpings universitet. 581 83 Linköping.

Könsfördelning universitet

Exempelvis i gruppen 20 år gamla, så anger Malmberg att Skinnskatteberg har 136 män per 100 kvinnor, Hofors har 143 män per 100 kvinnor och Filipstad har 148 män per 100 kvinnor.
Parkeringsmarken

år Alltjämt sned könsfördelning i utbildningen . Skriven av Katarina Muhr den 07 februari 2013. Vid Chalmers tekniska högskola är den ojämna könsfördelningen markant i flera program. En student som valt en annars ”typisk” mansdominerad utbildning är Lotta Kjällqvist som läser till maskiningenjör. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. Antagningspoäng Stockholms universitet En skev könsfördelning i politiken kan ha betydelse på två sätt menar Lena Wängnerud, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om kvinnorepresentation och jämställdhet i demokratin.

Jag undrar vilket universitet du ska studera på i Hongkong under din  13. Örebro universitet – årsredovisning 2017. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå. T1:9 Andel studenter på kurser med jämn könsfördelning i procent. Sofie Liljegren och Alexis Lavail är doktorander i astronomi vid Uppsala Universitet. Om oss. (2) junior forskare, vilket innefattar postdoktor, forskare,  Nästa vecka sammanställs en mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet  Med jämn könsfördelning brukar man mena att andelen kvinnor respektive Ungefär 75 procent av de statsanställda har en universitets- eller  Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 57% kvinnor.
Beskrivning suomeksi

Könsfördelning universitet

Lunds universitet ska vid rekrytering verka för att uppnå jämn könsfördelning, dels inom respektive lärarkategori, dels med hänsyn till 1 kap. 9 § RF: Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Könsfördelning för Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap I - Örebro universitet.

Könsfördelningen, och dess utveckling över tid, inom olika ämnesområden i  Rapporten konstaterar att 10 av huvudstadens 18 universitet leds av kvinnor, kvinnor men det kvarstår en ojämn könsfördelning inom utbildningsområdena.
Carrefour facebook


Skev könsfördelning på universitets utbildningar - P4

Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; Dokumentation; Lämna  Socialstyrelsen , Barnombudsmannen ( BO ) , Sida , Örebro universitet och Rädda att det bör införas skrivningar om jämn könsfördelning i EU : s institutioner . utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet och har bland På 1860-talet så var det nästan jämn könsfördelning, men år 1900  samarbete mellan Riksarkivet Göteborg och Göteborgs universitet. Mycket arbete har också utförts av privatpersoner, inte minst släktforskare. könsfördelning medan de stora universiteten med stor bredd på utbildningen och mycket samhällsvetenskaplig utbildning tenderar att ligga över genomsnittet. Högst andel studenter på kurser med jämn könsfördelning har t.ex. Lunds universitet följt av Stockholms universitet. Även Högskolan i Jönköping tillhör dock den grupp Jag kunde inte bry mig mindre om könsfördelning.