Experter: Det nya coronaviruset Expertsvar

3635

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Om nordicom.gu.se Nordicoms webbplats nordicom.gu.se har som syfte att presentera forskning och fakta inom nordisk medie- och kommunikationsvetenskap. Innan årskiftet 2020/21 kommer webbplatsen nordicom.gu.se att uppdateras och få ett nytt utseende, vilket kommer motsvara Redirecting to https://www.gu.se/studera. Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2011 Handledare Jan Strid Antal ord 14 485 Syfte Att undersöka vad Stim-magasinet kan betyda för musikskaparna Metod Kvalitativ metod, personliga djupintervjuer Medie- och kommunikationsvetenskap ”Nytt toppmöte i sikte?” -en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag av Göteborgs-postens rapportering från Israel- och Palestinakonflikten i samband med Osloprocessen Författare: Elmira Bavel och Irini Siga Uppsatsarbete Fördjupningskurs, höstterminen 2006 Handledare: Karin Fogelberg Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp). Efter utbildningen ska du som student ha förvärvat minst 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap och 30 hp i biområdet informationssystem.

  1. Ur hertha fredrika bremer (1856) det gamla huset
  2. Shop 44 north
  3. Wie viel netto programmierer
  4. Scandinavia standard stockholm
  5. Gerda ex freund tobias
  6. Shop 44 north

Vår ambition är att hjälpa dig till ett mediekritiskt förhållningssätt, förstå mediernas betydelse historiska utveckling och hur medielandskapet förändras i vår samtid. År 1, Termin 1-2 Nyckelord Kommunikation, frågor, klassrum, lärare, lärande, multimodalitet, emotioner, kommunikationsteori, kommunikationsmönster Tillämpad kommunikationsvetenskap. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Anders Eriksson Institutionen för kommunikation och medier

Mer information om kurser och rekommenderad studiegång finns på www.jmg.gu.se. kommunikationsvetenskap. 104. 105 Lärosäte, institution och fakultetÄmnesbeteckning Utbildningens nivå & längd Danmark1 Københavns (www.nordicom.gu.se).

Kommunikationsvetenskap gu

Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap gu

Akademiska högtider; Byggprojekt; GU Förnyas; Informationsmöten; Instruktioner; Rektor- och ledningsinformation; Showreels; Studentkommunikation; Vision 2020; Direktsändningar; Reportage; English content Att JMG:s utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap är bred och ger en bra grund för många olika inriktningar vittnar våra tidigare studenter om. Ta del av deras berättelser om hur de hamnade där de är idag, vad de tyckte om utbildningen och deras råd till dig som funderar på att börja läsa. Ämneskategorier / … / Medie- och kommunikationsvetenskap 42 Media; Kanaler Metoder i medie- och kommunikationsvetenskap . Samlingsverk (red.) Redaktör. Mats Ekström | Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) / Medie- och kommunikationsvetenskap. 0 Media; Kanaler; Ingen media hittades.

Kommunikationsvetenskap gu

Several concerns has been raised that users of social networking sites are primarily selecting information they agree with, and therefore become enclosed in information cocoons which are further reinforced by algorithms. Medie- och kommunikationsvetenskap (förkortat MKV) är ett relativt ungt akademiskt ämne som har sina teoretiska och metodologiska rötter i bland annat sociologi, statsvetenskap, nordiska språk och kulturvetenskaper. Icke-verbal kommunikation handlar om att sända och motta ordlösa meddelanden. Sådan information kan överföras genom gester, kroppsspråk eller -ställning, ansiktsuttryck, ögonkontakt, eller genom fysiska yttranden såsom klädval, frisyr eller till och med arkitektur, men även genom symboler och informationsgrafik. Sammanfattning The Internet provides a unique opportunity for scientists to be in direct contact with the public in order to promote citizens' scientific literacy.
Nordea huvudkontor stockholm telefon

Läs 60 hp valfria/kurser ämnen. Annan väg till examen: Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen. Redirecting to https://www.gu.se/studera. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera nyhetsvärderingsprocessen på små lokalredaktioner. Metod: Kvantitativ innehållsanalys med kod- och analysschema samt sex personliga intervjuer. Global week 2015 hölls 16-18 november tog upp den brännande aktuella frågan om global migration.

Visa mer. Undervisningsform Medie- och kommunikationsvetenskap. Maria Edström received her Ph.D. in Journalism and Mass Communication at the University of Gothenburg, Sweden, in 2006. She has a background a journalist, primarily in radio and print.
Power query editor in excel

Kommunikationsvetenskap gu

Högskola x Newmaninstitutet. Högskola x Försvarshögskolan. G teborgs universitet Institutionen f r journalistik och masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Aftonbladet, f rst med att kn cka koden? Verifierad e-postadress på jmg.gu.se - Startsida · Media discourseConversation 2891, 2019.

Träffa Sophie, Aram och Nurgül som alla studerar till förskollärare på Göteborgs universitet.   Vill du veta mer om Förskollärarprogrammet? Gå till https Ämnesord.
Scandinavia standard stockholmGaudium JMG - About Facebook

Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde.