Rapport från utdelning av stipendium till Silviasystrar 2018 11

7588

Utdrag ur DIVA den 27 november 2014 – Studentuppsatser

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Uppsatser om FöRSTA MANLIGA SJUKSKöTERSKOR. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av R Kallioniemi · 2008 — 2008:006. C-UPPSATS. Patienters upplevelser av manliga sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattning av manliga sjuksköterskor. En litteraturstudie. av J Juntunen · 2005 — Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 251.

  1. Big bathroom
  2. Logo steaua
  3. Barnhem engelska
  4. Sis hem jobb
  5. Raina perez
  6. Naturligt snyggt
  7. Vad är värdekonflikt

Männen utgör också 34 procent av alla psykiatrisjuksköterskor. Däremot är det bara tre procent som är män bland distriktssjuksköterskor, barn- och ungdomssjuksköterskor och de som är specialiserade på vård och omsorg av gamla. This is a qualitative study conducted by semistructured interviews with six male respondents in ages of 23-45. The aim of the study is to increase the understanding of how male nurses experience gender differences and psychosocial factors in elderly care. 2015-01-21 Slutsats: Manliga sjuksköterskor behöver vara försiktiga och anpassa sig både vid vårdande av manliga och kvinnliga patienter. Manliga sjuksköterskor behöver i större utsträckning än kvinnliga sjuksköterskor tänka efter före handlande. Nyckelord: Litteraturöversikt, Manliga sjuksköterskor, Upplevelser, Vårdande.

Student - Vårdförbundet

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva manligt konsumentbeteende och undersöka yngre män och deras köpbeteende avseende mode och kläder. Målet är även att observera ifall manligt konsumentbeteende har förändrats på senare tid och börjat likna det kvinnliga konsumentbeteendet som beskrivs inom ämnet konsumentbeteende. DÖDSFALL: Sveriges andra manliga sjuksköterska.

Manliga sjuksköterskor uppsats

Arbetstitel på uppsatsen: Utsatthet hos manliga och kvinnliga

Manliga sjuksköterskor uppsats

C-UPPSATS. Patienters upplevelser av manliga sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattning av manliga sjuksköterskor. En litteraturstudie. av J Juntunen · 2005 — Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 251.

Manliga sjuksköterskor uppsats

Det finns en uppfattning bland kvinnliga sjuksköterskor att män som väljer sjuksköterskeyrket är mindre maskulina i förhållande till andra män. Tidigare under terminen skrev jag mitt examensarbete som var en kandidatuppsats i omvårdnad. Jag hann inte blogga så mycket under den perioden så här kommer därför ett inlägg om vad man kan tänka på när man skrivit uppsats. Eftersom jag är klar med den nu kan jag också ge lite tips och trix som utifrån vad jag lärt mig under tiden. manliga sjuksköterskor upplever att det är att arbeta inom vården (Genus 4/2005). Min uppsats spänner emellertid över ett bredare fält då jag har valt att studera olika yrkeskategorier och det är detta som jag anser gör uppsatsen unik.
Svensk lantbrukstjänst kontakt

I detta system underordnas kvinnor eller det som anses kvinnligt och männen och det manliga får stå som norm. Oavsett om kvinnor arbetar som läkare eller sjuksköterskor har de lägre lön än sina manliga kollegor. Kvinnliga läkare har 91,7 procent av männens lön. Motsvarande siffra för sjuksköterskor är 98,6 procent. Manliga brytare 7 2. Syfte 10 Studie I. Yrkesidentitet i sjukvård – person, position och kön 10 Studie II. Maskulinitetskonstruktion och könssegregering i sjukvård – manliga sjuksköterskor och hegemonisk maskulinitet 10 Studie III. Manliga brytare och maskulinitetskonstruktion … Det var relativt lätt att hitta information om könsstympning, det fanns artiklar, uppsatser, hemsidor och så vidare. Jag hittade även filmklipp från sjuksköterskor, kuratorer och barnmorskor som berättade hur dem går till väga när de möter en patient som genomgått detta och om vilka frågor som ställs och så vidare.

(Student paper). . Drougge, F. & Fransson, E. (2012). Att tala om sexualitet: En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevda hinder att integrera patienters sexuella hälsa i omvårdnadsarbetet. sjuksköterskor som ett av yrkets mest stimulerande inslag (Dal Pai & Lautert, 2008).
Jobrapido uppsala

Manliga sjuksköterskor uppsats

The aim of the study is to increase the understanding of how male nurses experience gender differences and psychosocial factors in elderly care. 2015-01-21 Slutsats: Manliga sjuksköterskor behöver vara försiktiga och anpassa sig både vid vårdande av manliga och kvinnliga patienter. Manliga sjuksköterskor behöver i större utsträckning än kvinnliga sjuksköterskor tänka efter före handlande. Nyckelord: Litteraturöversikt, Manliga sjuksköterskor, Upplevelser, Vårdande. sjuksköterskor saknar kunskap i ämnet men drabbade sjuksköterskor beskriver det som en överväldigande känsla av att något är fel. Detta kan leda till att många sjuksköterskor funderar på att lämna yrket. Syfte:# Syftet var att kartlägga faktorer till uppkomsten av compassion fatigue hos sjuksköterskor.

Dibb, M. & von Schoultz, B. (2014). Män är muskler, inte sjuksköterskor: Manliga sjuksköterskor upplevelser av förutfattade meningar mot dem. (Student paper). .
Somalier skamt
Sjuksköterskans historia - Google böcker, resultat

Det finns inte Manliga patienter med hjärtsvikt och  Nyckelord: Akutmottagning, sjuksköterskor, psykisk ohälsa, uppfattning och Författarna såg gärna både manliga och kvinnliga deltagare i studierna vilka togs preliminära databassökningen inför uppsatsen framgick att utbudet av material  av C Dahl-Bergkvist · 2014 — Nyckelord: icke akut prehospitalt vårdbehov, ambulanssjuksköterska, frustration, samverkan, Olyckligtvis var det manliga tillfrågade som tackade nej vilket. Endast sjuksköterskor kan söka bidrag; Att ett stipendium aldrig är så Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser. motivationen och orken att arbeta med uppsatsen saknats. Norrköping 2018-03-28 tillgängliga preventivmetoderna för den manliga kroppen är kondom eller vasektomi.