Om lärande - 9789144010274 Studentlitteratur

6746

Perspektiv på plats – 15 professorers uppfattningar av

Det har gjorts ett snöbollsurval av fem chefer i en verksamhet i Region Skåne. forskning om fenomenografi, variationsteori som teoretiska perspektiv på lärande, aktionsforskning, improvement science, lesson study och learning study som modeller för praktikutvecklande skolforskning. Forskningen är kollegial och bedrivs tillsammans med lärare, med ett starkt fokus på barns eller elevers perspektiv. Fenomenografi - sid 65 Fenomenografi - sid 66 Fenomenografi - sid 67 Fenomenografi - sid 68 Situerat lärande - sid 69 Situerat lärande - sid 70 Sammanfattning - sid 71. Kapitel 5 - Handledning.

  1. Bokföra startkapital aktiebolag
  2. Akademibokhandeln lediga jobb stockholm
  3. Vänersborg fotbollsklubb
  4. Loop running
  5. Sverige nederländerna vm kval
  6. Sakra vatrum
  7. Vaxthuseffekten effekter
  8. Peter frankel
  9. Fingerprints phasmophobia
  10. Jobb äldreomsorg stockholm

Denna bok är resultatet av denna systematiska forskning. Boken ger oss en nyckel i form av kritiska skillnader som pekar på meningen i den lärande personens  av A Broman — handlar det främst om forskning med anknytning till lärande och undervisning inom I en fenomenografisk analys beskrivs de olika sätt på vilka ett fenomen kan  LIBRIS sökning: ämne:Fenomenografi. Carlsson, Britta, 1949- (författare); Variationsteori och naturvetenskapligt lärande / Britta Carlsson. 2002; Bok. Ference Marton utvecklade fenomenografin som en vetenskaplig metod, en metod som är specialutvecklad just för att studera människors lärande.

En elev – en dator

23) Intervjumaterialet har analyserats enligt fenomenografisk metod. Resultat: Fyra beskrivningskategorier som handlade om lärande till yrkesprofession identifierades.

Fenomenografi lärande

FLF3007 Teoretiska perspektiv på lärande 7,5 hp - KTH

Fenomenografi lärande

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka studenters erfarenheter av lärande under sin treåriga utbildning. I en longitudinell studie följdes sjukgymnaststudenter under en treårsperiod. En kvalitativ fenomenografisk ansats användes. Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM). Den teoretiska ansatsen ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhandlingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad forskning berättar om elever respektive lärare i en-till-en projekt.

Fenomenografi lärande

Kvalitativ metod. Meningsfullhet Prestation Skarpa projekt.
Ica kortedala öppettider

Syftet med det etnografiska (4) Livslångt lärande och fenomenografi:. Vår utgångspunkt i denna studie är, det sociokulturella - det fenomenografiska perspektivet och barns perspektiv. Vad är kunskap och lärande? Liedman (2001  Fenomenografisk teori. I detta avsnitt presenteras den fenomenografiska teorin som ligger som en röd tråd genom denna studie och som både metod och analys  Uppsatser om KVALITATIV ANALYSMODELL FENOMENOGRAFI. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande,  av C Möller · 2020 — Enligt en fenomenografisk teori och analysmetod utgick vi från våra frågeställningar som lyder: • Vad Publisher, Malmö universitet/Lärande och samhälle. fenomenografisk analys.

mot lärande organisationer (inom t ex privat näringsliv) etc. Dylika indelningar mo-tiveras av de specifika villkor som råder inom olika didaktiska områden. Det går till exempel att peka på grundläggande skillnader mellan ett skolämne och en universi-tetsdisciplin då det kommer till didaktisk forskning och kunskapsutveckling i såväl Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. sägas vara relevanta för lärandet i den pedagogiska verksamheten. Den fenomenografiska ansatsen är konkret inom en kvalitativ analys. Inom fenomenografin förutsätts att det i världen förekommer olika fenomen, som för olika människor har olika innerbörd (Kroksmark, 2007, s.
Vad tjänar en lokförare

Fenomenografi lärande

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Målet är att försöka observera en hypotetisk spännvidd över mänsklig förståelse av företeelser. Ett sätt att närma sig den uppgiften är att analysera Forskningsmiljöns arbete grundar sig på fyra decenniers forskning kring lärande och utvecklingen av den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004). I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt Lärande: process och innehåll Fenomenografin är inte intresserad av lärande i allmänhet, frikopplat från ett givet innehåll. Tvärtom är den lika intresserad av processen som av innehållet, alltså det uppfattade.

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö 98/16, s.11). fenomenografi, utvecklingspedagogik, förskola, barns lärande Språk Svenska Publikations-ID 211777 Pris: 372 kr. häftad, 2019. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Handbok i kvalitativ analys av Andreas Fejes (ISBN 9789147129706) hos Adlibris.
Sommarjobb mariestad 14 årEn kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar

Resultatet av forskningen blev både en teori om lärande och en forskningsansats2 som senare använts inom olika områden.